Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Polityka Prywatności to miejsce, w którym dowiesz się kto jest administratorem Twoich danych osobowych, w jakim celu, zakresie i przez jaki okres będą one przetwarzane. Ponadto dowiesz się, komu i na jakich zasadach możemy udostępnić Twoje dane, a także jakie masz uprawnienia w związku z ich przetwarzaniem.

Od dnia 25 maja 2018 r.  obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Definicje

Serwis – pod pojęciem serwis rozumiemy stronę internetową zennoa-poland.com oraz strony landing page.

Użytkownik – pod pojęciem Użytkownik rozumiemy każdą osobę odwiedzającą serwis zennoa-poland.com lub inne strony informacyjne i zapisu (landing page) przy wykorzystaniu komputera, tabletu, telefonu lub urządzenia przenośnego i sieci Internet.

Administrator – Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Brudny, ul. Korfantego 13/9, 43-200, Pszczyna.

Celem zapewnienia Użytkowników niniejszego Serwisu, iż ochrona prywatności odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i udzielenia Użytkownikom informacji w przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą politykę prywatności.

Zapewniam ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.). Jestem również dopasowany do RODO.

Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

 1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie zennoa-poland.com. Została stworzona i przyjęta przez Grzegorza Brudny, ul. Korfantego 13, lok. 7, 43-200, poczta Pszczyna, który to podmiot jest administratorem danych osobowych.
 2. Możesz skontaktować się z nami mailowo pod adresem: grzegorz@zennoa-poland.com
 3. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celach:
  1. dostarczenia newsletterów na temat oferty firmy Zennoa, aktualnych promocji, oraz zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia i rozwojem osobistym;
  2. umożliwienia Użytkownikom udziału w bezpłatnych webinarach;
  3. kontaktowym i odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne;
 5. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażona przez Ciebie zgoda.

Twoje dane przetwarzamy zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym RODO.

 1. Podanie wszelkich danych ma zawsze charakter dobrowolny i polega na wypełnieniu formularza na jednej ze stron serwisu.
 2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

 

Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika, okres trwania, przetwarzanie danych osobowych przed podmioty trzecie.

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane tak krótko jak to możliwe. W przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody – do momentu jej cofnięcia. Np. Cofnięcie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych, co nie wywrze jednak wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed cofnięciem zgody.
 2. Odwiedzając nasz Serwis dane o Użytkowniku mogą być przez niego udostępniane biernie
 3. Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis i narzędzia zewnętrzne. Są to anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 4. Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1 korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy tj. kod gogle analitics, pixel facebook. Narzędzia te działają w oparciu o tzw. pliki cookies i nie udostępniają danych umożliwiających identyfikację Użytkownika.
 5. Zebrane w wyżej opisany sposób dane w pkt 2 ust 2, 3, 4 przechowywane są przez czas 180 dni jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Informacje te nie są ujawniane nikomu poza administratorem Serwisu.
 6. Nie udostępniam Twoich danych osobom trzecim.
 7. Twoje dane osobowe mogą być udostępnione: odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa, lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.

Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania

 1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie danych logowania, ostatnio wybranych produktów, produktów znajdujących się w koszyku Użytkownika (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Pliki używane przez Serwis nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
 3. System cookies nie przeszkadza w działaniu komputera Użytkownika i można go wyłączyć.
 4. Pliki typu cookies umożliwiają:
  1. Utrzymanie sesji Użytkownika
  2. Tworzenie statystyk oglądalności podstron Serwisu.
 5. Przypominam, że przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
 6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta.
 7. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
  1. niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
  2. każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
  3. usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
 8. Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”.
 9. Administrator informuje iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
 10. Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „ok” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu z informacją: „Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.: oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.

Zabezpieczenia

 1. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, do której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 z późn.zm.), ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2014.243 z późn. zm.), a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
 2. Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników.
 3. Jeżeli Użytkownik wybrał opcję założenia konta klienta, dla bezpieczeństwa, powinien także stosować się do instrukcji ustawienia hasła i loginu zapewniającej odpowiedni poziom trudności. W szczególności rekomendujemy stosowanie hasła składającego się z ciągu znaków i cyfr oraz różnej wielkości liter. Hasło powinno zawierać przynajmniej 8 znaków, przynajmniej jedna duża litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny.
 4. Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien wylogować się z konta i usunąć historię przeglądania.

 

Zmiany w polityce prywatności

Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu oraz w formie informacji przesłanej na adres mailowy, jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na kontakt w ten sposób.

Kontakt z administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości

Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: grzegorz@zennoa-poland.com. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie rozpatrzone a użytkownik  otrzyma na nie odpowiedź na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Prawa i obowiązki

 

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika, w jakim celu je przetwarza, jakimi kategoriami danych dysponuje Administrator, jakie są kategorie odbiorców danych Użytkownika, oraz planowanego okresu ich przechowywania.
 2. Użytkownik ma możliwość aktualizacji danych w dowolnym momencie.
 3. Użytkownik ma możliwość żądania usunięcia swoich danych.
 4. Użytkownik może w każdy momencie  cofnąć zgodę na przetwarzanie przez Administratora jego danych, o ile podstawą przetwarzania ich jest wyrażona wcześniej zgoda. Przetwarzanie danych będzie legalne do czasu wycofania zgody przez Użytkownika
 5. Administrator informuje, że w rezultacie skorzystania z uprawnień wskazanych w pkt. 3-4 powyżej, istnieje możliwość, zaprzestania świadczenia bezpłatnych usług na rzecz Użytkownika (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych danych osobowych.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Generalnego Inspektora Danych Osobowych lub jego następcy, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
background
imgpsh_fullsize
Pozostań z nami w kontakcie
Zapisz się do naszego Newslettera